JKMA "JONAVIETĖ" veikla

 JKMA veiklos prioritetai – skatinti talentingus rajono vaikus siekti geriausių rezultatų moksle ir mene, ypatingą dėmesį skiriant rajono socialiai remtiniems gabiems moksleiviams, vaikų globos namų auklėtiniams.

„Jonavietė“ gerai besimokantiems Jonavos vaikų globos namų auklėtiniams atidaro asmenines sąskaitas bankuose, kur iki pilnametystės kaupiamos lėšos jų ateities mokslams; finansuoja socialiai remtinų Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytinių dalyvavimą respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Jonavos krašto moterys gerai besimokantiems vaikų namų auklėtiniams organizuoja koncertus, pažintines ekskursijas po Lietuvą, plėsdamos jų akiratį bei išprusimą. „Jonavietės“ paramą jau pajuto ir virš 30 jaunųjų Jonavos krašto talentų – socialiai remtinių Meno mokyklos ugdytinių, kurie skynė laurus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose.

Kasmet asociacija organizuoja šventinį vakarą “Vilties sparnai”, kurio metu perveda lėšas Jonavos vaikų globos namų gabiems auklėtiniams į banke atidarytas sąskaitas, kur iki pilnametystės kaupiamos lėšos ateities mokslams. Pirmasis vakaras įvyko 2006 m. vasario 21 d. Nuo tada renginys tapo tradiciniu.

Dėl “Jonavietės” skiriamos paramos rajono vaikų globos namų auklėtinių pažangumas išaugo 30 proc., vis daugėja moksleivių, kurie perkopia JKMA iškeltą pažangumo kartelę – 7,5 balo. Tokia parama ir dėmesys suteikia vaikams viltį, kad jų pastangos svarbios, prasmingos ir reikalingos.

„Jonavietės“ parama padėjo daugiau nei 100 Jonavos vaikų globos namų auklėtinių, pirmieji paremti vaikai jau užaugo, sėkmingai kuria savo gyvenimus. Šiuo metu kaupiamos lėšos 28 gabių, gerai besimokančių Jonavos vaikų namų auklėtinių asmeninėse sąskaitose.

Tradiciniu taip pat tapo kasmet prieš Kalėdas organizuojamas vakaras, skirtas padėkoti Jonavos krašto bendruomenei už JKMA veiklos palaikymą, aukas ir skiriamas lėšas, padedančias gabiems socialiai remtiniems vaikams ugdyti savo gebėjimus ir talentus, padėsiančius jiems tolesniame gyvenimo kelyje.

Vakaro metu koncertuoja gabiausi, daugiausiai per metus pasiekę tarptautinių ir respublikinių profesionalių konkursų dalyviai – meno mokyklos ugdytiniai, savo programą rodo Jonavos vaikų globos namų auklėtiniai, kviestiniai atlikėjai.

Vakare paprastai dalyvauja rajono valdžios atstovai bei LR Seimo nariai, savo dėmesiu parodydami JKMA veiklos svarbą ir reikšmę Jonavos bendruomenės vystymuisi.

Pirmasis kalėdinis labdaros vakaras “Kai atviros širdys...” įvyko 2005 m. gruodį Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos salėje. Jo metu vykusio labdaringo aukciono bei tautodailininkų mugės metu buvo surinkta daugiau nei 6000 Lt. Gražia jonaviečių tradicija tapęs renginys liudija, kad “Jonavietė” – ne formalus moterų sambūris, o veikli, apčiuopiamų rezultatų siekianti ir duodanti organizacija.

VIRŠUS