Naujiena

„Jonavietės“ padėkos vakare – džiugios akimirkos

2018-04-19
Post Image

Balandžio 13 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vykusiame padėkos vakare, kurį surengė Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“, vyravo pavasarinė nuotaika. Šio sambūrio prezidentė Jadvyga Rusilienė, dėkodama pinigus suaukojusiems rėmėjams, išdalijo čekius Vaikų globos namų (VGN) auklėtiniams ir talentingiausiems jauniesiems menininkams, dalyvaujantiems tarptautiniuose konkursuose.

Padėkota kiekvienam
Tokie padėkos vakarai jau tapo tradicija. Pasak asociacijos vadovės, vien gerų norų nepakaktų, jeigu nebūtų žmonių, padedančių „Jonavietei“. Todėl ir yra tokia vakaro tema – padėka ir pagarba rėmėjams. „Malonu matyti tiek pažįstamų veidų, žmonių, turinčių savo verslus, dirbančių įvairiose įstaigose, bet randančių ir laiko, ir lėšų bendruomeniškam gyvenimo būdui. Nuoširdžiai dėkojame visiems už malonų bendravimą, skiriamas lėšas, kurios stiprina vaikų globos namų ugdytinių pasitikėjimą ir padeda siekti ateities tikslų“, – kalbėjo ji, linkėdama visiems stiprios sveikatos ir puikių emocijų.
Asociacijos pirmininkė prisipažino tikinti, kad bet kokia parama moksleivius motyvuoja gerai mokytis, siekti meninių ir sportinių rezultatų. Bet svarbiausia, jos nuomone, nepilnamečius moko paprastai ir nuoširdžiai bendrauti.
Padėkos žodžiais J. Rusilienė kreipėsi į Janinos Miščiukaitės meno mokyklos direktorę Romą Jurgilienę ir visą įstaigos bendruomenę, kuri kelintą kartą padeda suorganizuoti „Jonavietės“ renginius. „Šis kolektyvas  mus ne tik priima, bet ir dovanoja koncertą, kitaip tariant, sukuria tokią aurą, kuri kiekvienam atėjusiajam suteikia malonių ir nepamirštamų akimirkų“, – teigė J. Rusilienė, dėkodama kiekvienam, kuris materialiai ar moraliai prisidėjo prie asociacijos veiklos. Šis renginys – tai tarsi metinės veiklos ataskaita, kurią pateikus ir išdalijus visas aukas, ratas vėl ima suktis iš naujo.
Aukos išdalytos
„Viską, ką jūs paaukojate, stengiamės panaudoti atsakingai, tvarkingai, vertindamos esamą situaciją. Mes nenuolaidžiaujame nei kitiems, nei sau – norime, kad džiaugtųsi Vaikų globos namų globotiniai ar nepilnamečiai, gyvenantys šeimynose“, – akcentavo sambūrio prezidentė.
Per praėjusius metus asociacijai pavyko surinkti 4 880 eurų. Į sąskaitą pavedimais pervesta 3 845, o grynaisiais gauta 1 035 Eur. Per metus asociacija įgyvendino du  1 100 Eur vertės socialinius projektus.
Padėkos vakaro metu aštuoniems vaikų globos namų auklėtiniams įteikti 150 arba 200 eurų vertės čekiai. Jie atiteko tiems, kurių pažangumo vidurkis atitinka numatytus kriterijus. 416 eurų čekiu nudžiuginti Kulvos bendruomeniniai vaikų globos namai. Tiesa, šie pinigai jau išleisti organizuotai išvykai į Druskininkus. Auklėtinių teigimu, kelionė į SPA jiems priminė pasaką, nes iki tol nieko panašaus nebuvo patyrę.
Stasės ir Juozo Janavičių šeimynai iš Liepių padovanotas 500 eurų čekis. „Kelis dešimtmečius auginu negandon patekusius vaikus, bet per visą laikotarpį tokios nuoširdžios dovanos nesu gavęs“, – prisipažino J. Janavičius.
Džiugi žinia Janinos Miščiukaitės meno mokyklai  – įteiktas 1 000 eurų čekis. Paramos tikslas – gabiems jauniesiems talentams remti, sudaryti jiems galimybę išvykti į tarptautinius konkursus užsienyje.
Gerumas neišnyko
Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, perduodama parlamentaro „labas dienas“ J. Rusilienei, visoms „Jonavietės“ moterims ir vakaro dalyviams, atkreipė dėmesį, kad jis taip pat papildė sambūrio sąskaitą. „Seimo narys nori, kad „Jonavietė“ ir toliau darytų gerus darbus, padėtų vaikams tobulėti ir išaugti. Juk nepakanka vien tiktai apsirengti ir pavalgyti  – būtina ir sielai kažką duoti, – kalbėjo L. Slovikienė. – Matyt, atsirastų piliečių, kurie stebėtųsi, kad šiais sumaterialėjimo, susvetimėjimo, vertybių perkainavimo  laikais dar atsiranda žmonių, sugebančių ir norinčių padėti kitiems. O juk tokių žmonių yra, tik jie tuos gerus darbus daro tyliai, nesireklamuodami. Ir ne tik skambių labdaros akcijų metu, bet gėrį dalija kasdien, aukodami savo asmeninį laiką. „Jonavietės“ moterys turi labai didelę širdį. Jos leidžia patikėti, kad gerumas niekur neišnyko – jis buvo ir yra šalia mūsų. Labai jums ačiū, mielosios, už tą gerą ir didelę širdį, ačiū už šias dvasines pamokas, iš kurių išeiname kitokie – galbūt geresni.“
Šventėje dalyvavusios Panevėžio veiklių moterų klubo atstovės pabrėžė, kad „Jonavietė“ itin išryškina bendruomeniškumo bruožą, nes kasmet suburia daugelį savo rėmėjų, gerbėjų ar moraliai palaikančių asmenų. „Aukojantys asmenys mato tikslą ir supranta, kaip reikalinga parama kitam. Tikiu, kad kiekvienas rėmėjas savo sieloje tampa turtingesnis“, – sakė panevėžietė Danutė Kriščiūnienė.
Viešnios iš Ukmergės prisipažino šiek tiek pavydinčios „Jonavietei“, kurią palaiko ne tik verslininkai, bet ir vietos valdžia. „Jeigu aplink mus nebūtų daug gerų žmonių, ko būtų vertas mūsų gyvenimas? Tokį žmogų, kuris teikia pagalbą kitam, lydi angelas. Linkime „Jonavietei“ ir toliau sėkmės, darant gerus darbus“, – linkėjo ukmergiškė Valentina Vaičiūnienė.
Padėkos vakare mintimis pasidalijo pagrindiniai rėmėjai Arvydas Gasys ir Vytautas Venckūnas, Savivaldybės tarybos narė Marija Širvelienė, nuoširdžiai kalbėjo Jonavos VGN direktorė Emilija Markucevičienė ir buvę Vaikų globos namų globotiniai Aleksandras ir Laurynas,  šiandien jau gyvenantys savarankiškai.
Jaudinantis koncertas
Jaukioje koncertų salėje susirinkusiuosius pasitiko Meno mokyklos mokytojo Nikolajaus Kolesnikovo akordeono muzika, pasveikino stygininkų kamerinis orkestras, vadovaujamas Dianos Rimkutės ir Romos Razmienės, smagios nuotaikos pliūpsnį padovanojo muzikos ir tautinių šokių „Ratilėlis“ jaunučių grupė, vadovaujama Vaivos Andriulevičienės, atlikusi kompoziciją „Žirnis ir pupa“. Šventės akimirką sustabdė Mato Bagdonavičiaus muzika (vadovė Audra Ostasevičienė).
Romantika apgaubė sportinių šokių klubo „Sūkurys“ duetas Laura Naureckaitė ir Rapolas Lisonka. Vakaro dalyvius sužavėjo vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ solistas, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ zonos laureatas Raidas Kiriliuk, kurį moko Solveiga Maslauskaitė. Plojimais sutiktas ir palydėtas Justino Vareikio progimnazijos berniukų kvartetas „Broliai“, taip pat dalyvausiantis respublikiniame „Dainų dainelės“ konkurse. Jų vadovė – Raimonda Kriūnė.
O kai savo programą pristatė Kulvos bendruomeninių vaikų globos namų globotiniai su auklėtojomis, ne vienam buvusiam salėje akyse suspindo ašaros – taip sujaudino dainuojamos dainos apie mamą.
Šiltų emocijų glėbį padovanojo buvusi Meno mokyklos auklėtinė Kamilė Balabonaitė. Nuotaiką kėlė renginio vedėjo Ovidijaus Lieponio solinės dainos.
Padėkos vakare staigmeną pateikė asociacijos pirmininkė J. Rusilienė – pritariant Rasos Laimikienės akordeonui, ji padainavo populiariąją dainą „Žibuoklės“.

Irena NAGULEVIČIENĖ
2018-04-16
jonavosnaujienos.lt

GALERIJAVIRŠUS